Logo firmy

Księgowość

Dostosuj firmę do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i podejmij właściwe działania już teraz - skorzystaj z naszej oferty.

Wiemy, jak ważne jest dla Państwa właściwe zarządzanie finansami. Właśnie z tego powodu proponujemy wyłącznie profesjonalne usługi księgowe. Warszawa jest miejscem, w którym działamy, dlatego jeśli mieszkasz w stolicy, koniecznie skorzystaj z naszych usług. Staramy się sprostać wszelkim oczekiwaniom naszych klientów, by mogli poczuć, że złożyli swój los w dobre ręce.

Stawiamy na najlepszych pracowników, zdobywających doświadczenie latami i potrafiących dzielić się swoją wiedzą z innymi. Zdajemy sobie bowiem doskonale sprawę z tego, jak ważna w każdym biznesie okazuje się wykwalifikowana księgowa – Warszawa pozwala na zdobycie najlepszych pracowników w całej Polsce, zwłaszcza jeśli zdecydują się Państwo na nasze usługi.

Naszą misją jest pomaganie wszystkim tym, którzy osobiście nie znają się na księgowości. Poruszamy się w różnych dziedzinach i branżach, by móc oferować pomoc większej ilości zainteresowanych. Jeśli prowadzą Państwo własną firmę, czekamy na pewno wspólnie uda się znaleźć dla niej najlepsze rozwiązanie.

Ofertę adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy, zostawiając rozliczenia profesjonalistom. Nawiążemy współpracę z podmiotami o różnym profilu działalności i formie prawnej. Mogą być Państwo pewni, że operacje gospodarcze będą wykonane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem zasad należytej staranności. Naszym Klientom zapewniamy doradztwo i reprezentację przed organami kontroli podatkowej (US, ZUS).

Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych informacji na każdym etapie współpracy.

Z pełnym zaufaniem mogą nam Państwo powierzyć swoje sprawy księgowe.

Księgi handlowe

• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
• stworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcje obiegu dokumentów,
• opracowanie zakładowego planu kont,
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
• przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych (CIT, VAT, VAT-UE),
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,
• przygotowanie dokumentów do KRS,
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
• uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
• sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
• sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
• terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych,
• reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
• przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli oraz pracowników,
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli oraz pracowników,
• terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS,
• reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi, również podczas kontroli podatkowych.

Ryczałt ewidencjonowany

• bieżące ewidencjonowanie przychodów,
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• miesięczne naliczanie podatku,
• przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli oraz pracowników,
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli oraz pracowników,
• terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS,
• reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi, również podczas kontroli podatkowych.

Kadry i płace

• sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników,
• sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
• sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
• sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
• sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS,
• sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, PIT-8AR,
• wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,
• terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,
• sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11, PIT-40,
• sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
• sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS,
• nadzór nad dokumentacją kadrową,
• reprezentowanie podatnika przed urzędami (ZUS, GUS, PIP).

Nadzór księgowy

Biuro Rachunkowe GRAND LIVRE oferuje nadzór oraz przejęcie odpowiedzialności Głównego Księgowego nad pracą działu finansowo-księgowego Klienta. Zakres nadzoru może objąć przede wszystkim:

• opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
• opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
• kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych,
• weryfikację prawidłowości dokonanych księgowań,
• pomoc w przygotowaniu sprawozdań finansowych,
• czasowe zastępstwo osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg,
• opiekę nad procesem przejścia z rachunkowości uproszczonej na pełną,
• opiekę nad procesem przejęcia ksiąg z biura rachunkowego,
• informacje o zmianach w przepisach podatkowych,
• inne zgodnie z ustaleniami z Klientem.

Zakres usług dostosowujemy do potrzeb każdego Klienta.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję